Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 15 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 60 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 15 มกราคม 2564 รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ