Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ข่าวกิจกรรม | 21 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 111 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหา มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า 40 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ