Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565)

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565)

ข่าวทุนการศึกษา | 25 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,661 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญอาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 สมัครขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ฯ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/l1b33

สมัครออนไลน์ https://kku.world/l5vrv 


ภาพประกอบ