Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีบำบัด” (Music Therapy KKU 2023)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 10 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 86 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

หลักสูตรปริญญาโทสาขาดนตรีบำบัด สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีบำบัด” (Music Therapy KKU 2023) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร พิมลกลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เหมาะกับบุคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์ดนตรีบำบัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ครู พยาบาล ทีมสหวิชาชีพหรือครอบครัว

  • ดนตรีบำบัด สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
  • แนวคิดในการให้บริการดนตรีบำบัด
  • กระบวนการทำงานของนักดนตรีบำบัด
  • ตัวอย่างการใช้ดนตรีในการให้บริการดนตรีบำบัด
  • กรณีศึกษา

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Emeritus Professor Dr. Amelia Oldfield มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ ประธานหลักสูตรดนตรีบำบัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าอบรมภาค เช้า-บ่าย จะได้รับเกียรติบัตร

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท(รับจำนวนจำกัด) รับสมัครถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียนได้ที่ https://gs.kku.ac.th/url/Music

ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/musictherapykku