Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน"

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 24 เม.ย. 2566 | อ่านแล้ว 2,515 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and lnternational Conference on Education 2023 (NICE) ในหัวข้อ "ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for ALL" โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กำหนดจัดในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ในระบบออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com โทรศัพท์ 086-4892968 หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969