Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


18 พ.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

รายละเอียด

5 พ.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert.H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2564
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert.H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2564

รายละเอียด

30 มี.ค. 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

รายละเอียด